288

Նախատեսվում է լուծում տալ 453 ընտանիքի բնակարանային խնդրի