222

Խարդախություն ու հափշտակություն՝ վարկերի տրամադրման ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների կողմից