138

95 միլիոն դրամ Արդարադատության նախարարության աշխատակիցների պարգևատրման համար