106

Սահմանվել են ջրի ոչ նպատակային օգտագործման վնասի հաշվարկման արդյունքները