129

Անիի ավերակներում հայտնաբերվել են միջնադարյան խեցեգործական նմուշներ