211

«Դոլար առնեմ դրամով». 90-ականներից հայտնի այս արտահայտությունն արդեն անցյալում է