157

Մթերվել է մոտ խաղողի 160 հազար տոննա. սա լավ ցուցանիշ է. կառավարություն