175

Իշխանի պաշարների վերականգնման ոլորտում ավելի քան 2 մլրդ դրամ է փոշիացվել