283

Կրակի ճիրաններից մի կերպ է փրկել օրորոցում քնած երեխային. ընտանիքը անտուն է մնացել