164

Պարզվել է «քյալլայի» միջոցով դատապարտյալին իրեր փոխանցողի ինքնությունը