373

Կեղծ գուշակը ընտանիքի վրա եղած «թուղթ ու գիրը բացելու» համար պահանջել ու ստացել է 3800 դոլար