339

Երևան մեր օրեր. Փողոցներից մեկում միս են քարշ տալիս