220

Քննարկվել են վարչապետի աշխատակազմի կողմից 2020 թ. իրականացվելիք ծրագրերը