557

Հայաստանից արտահանվող մետաղների խտանյութի պարունակությունը գաղտնիք է