374

Արտակարգ իրավիճակ` «Ստեփան Զորյանի» տուն թանգարանի շենքում