15

Վրաստանը սահմանափակում է իր քաղաքացիների տեղաշարժը դեպի Իրան և հակառակը