270

Վրաստանը խստացնում է սահմանափակումները` կապված կորոնավիրուսի հետ