108

Հիփոթեքային վարկերի մայր գումարների մարումների հետաձգում մինչև 6 ամսով․ նոր հնարավորություն