73

Վաղը հայտնի կդառնա զինծառայողներից վերցված նմուշառումների պատասխանները