205

Վարակված և բուժում չստացող անձինք հիվանդանոցներից կտեղափոխվեն հյուրանոցներ