79

Արցախում մեկ ամսվա պարենամթերք և հիգիենիկ պարագաներ է պահեստավորվել խնամակալ չունեցողների համար