172

Անապահով աշակերտների հեռավար ուսուցման համար ԿԳՄՍՆ-ն 100 և ավելի սարք ունի