61

Նախարարության տրամադրած սարքավորումները աշակերտները մինչեւ շաբաթվա վերջ պետք է վերադարձնեն