247

24-ժամյա կասեցում՝ բժշկական կենտրոնների հանդեպ