329

Այս դեպքում չի լինում սոցիալական հեռավորություն պահել