25

Մի շարք համայնքների վարակման օջախներում ախտահանման աշխատանքներ են կատարվել