118

Հունաստանում COVID-19-ի կանխարգելման համար սկսելու են տուբերկուլոզի դեմ դեղամիջոցիով պատվաստել բնակչությանը