92

Մոսկվա գետն առատ տեղումների պատճառով դուրս է եկել ափերից