41

Բրիտանիայում այսօր բացվել են փաբերը, ռեստորանները, թանգարանները և գյուղատնտեսական ֆերմաները