37

Հայաստանի և հայ ժողովրդի պատմությունը, մշակույթը և կրոնը 5-րդ և 6-րդ դասարաններում կներառվեն մեկ առարկայի մեջ. նախագիծ