53

Ստացվում է, որ միևնույն իրավախատումը բողոքարկելու համար մի դեպքում. Տիգրան Քեյան