85

ԱԺ նախագահը ՇՄ նախարարին հիշեցրել է լուսատախտախի վերևի ձախ անկյունում գոյություն ունեցողի մասին