915

Սահմանափակված է ՀՀ տարածքից ելքը պահեստազորում հաշվառված անձանց համար