278

Գեղարքունիքում ադրբեջանական հարձակումների հետևանքները փաստագրող աշխատանքներ են տարվում