1835

Սևանից Գևորգը թաքցրել է, որ մի ձեռքի մատները չկան ու մեկնել է ռազմաճակատ