925

Առավել ծանր մարտեր են Իշխանաձոր, Կովսական և Միջնավան համայնքների տարածքներում. ԱՀ նախագահ