168

Քաղաքում կատարվող դրամահավաքները համաձայնեցված չեն գրասենյակի հետ. «Հայաստան» հիմնադրամ