590

Տագնապի ազդանշանը կրում էր փորձնական բնույթ. Էջմիածնի քաղաքապետարան