278

ԱՄՆ նախագահի հայտարարությունն ընտրությունների արդյունքները վերանայելու մասին