115

Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանման ուղղությամբ անհրաժեշտ է հստակ քայլեր ձեռնարկել