153

Մեր ենթադրությամբ՝ ՄԻՊ-ի նկատմամբ հարձակումները համակարգվում են պաշտոնատար անձանց կողմից