61

Աստիճանաբար վերաբացվում են Ստեփանակերտի նախակրթարաններն ու հանրակրթարանները