92

Ավստրիա և Սլովակիա մուտք գործելու համար ներդրվում է առցանց գրանցման համակարգ