54

Քանի՞ մարդ է դիմել Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների ընդունելության կետ