168

Ռուս զինվորները պարտրաստվում են` Աղդամում բացվող, ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի աշխատանքներին