73

Թուրքիայում ավերվել է Սբ Թորոս հայկական եկեղեցին