936

Սամսունգի գները փոխվեցին: Փոխնախագահը կործանեց ընկերությունը