993

Ուսման վարձի փոխհատուցման համար երեխաներ ունեցող ուսանողները կարող են դիմել ՀԵՀ-ին: