46

Հայտնաբերվել են կանգնած ուղևորներ փոխադրող տրանսպորտային միջոցներ