160

ՀՀ ոստիկանությունը կշարունակի արտակարգ դրությամբ պայմանավորված իր աշխատանքը